thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

FOSAMAX 70MG
FOSAMAX 70MG

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
SALAZOPYRINE 500mg
SALAZOPYRINE 500mg

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
MOBIC 7.5MG
MOBIC 7.5MG

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính Meloxicam

Liên hệ

chi tiết
ZOMETA 4MG 100ML
ZOMETA 4MG 100ML

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Acid ...

Liên hệ

chi tiết
CELEBREX CAB 200MG
CELEBREX CAB 200MG

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Celecoxib

Liên hệ

chi tiết
ACLASTA INF 5MG/100ML
ACLASTA INF 5MG/100ML

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Acid ...

Liên hệ

chi tiết
VOLTAREN 100MG SUPRO
VOLTAREN 100MG SUPRO

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết