thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Hydrea 500mg
Hydrea 500mg

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
KEYTRUDA
KEYTRUDA

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Augmentin 400mg/57mg
Augmentin 400mg/57mg

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.75MG
CERTICAN 0.75MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.25MG
CERTICAN 0.25MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.5MG
CERTICAN 0.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
SOLIAN 200MG
SOLIAN 200MG

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
PROGRAF 0,5mg
PROGRAF 0,5mg

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
EUTHYROX 150 MCG
EUTHYROX 150 MCG

Nhà sản xuất MERCK

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NEXAVAR 200MG
NEXAVAR 200MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Sorafenib 200mg
Sorafenib 200mg

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Erlocip 150mg
Erlocip 150mg

Nhà sản xuất Cipla

Thành phần hoạt tính Erlotinid

Liên hệ

chi tiết
HepBest 25mg
HepBest 25mg

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính Tenofovir ...

Liên hệ

chi tiết
Hepcinat LP
Hepcinat LP

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
LEDVICLEAR
LEDVICLEAR

Nhà sản xuất Abbott

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Myhep Lvir
Myhep Lvir

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
MYHEP
MYHEP

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính Sofosbuvir

Liên hệ

chi tiết
Hydrocortisone 10mg Roussel
Hydrocortisone 10mg Roussel

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
COLCHICINE 1 MG
COLCHICINE 1 MG

Nhà sản xuất Mayoly Spindler

Thành phần hoạt tính colchicin

Liên hệ

chi tiết
LYRICA 75
LYRICA 75

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
KLACID MR 500MG
KLACID MR 500MG

Nhà sản xuất Abbott

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZINNAT 500 MG
ZINNAT 500 MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính Cefuroxim

Liên hệ

chi tiết
SOLUPRED 20MG
SOLUPRED 20MG

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết