thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

SOLIAN 200MG
SOLIAN 200MG

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
LYRICA 75
LYRICA 75

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 50MG
TOPAMAX 50MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 25MG
TOPAMAX 25MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
SEROQUEL XR 200MG
SEROQUEL XR 200MG

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
BETASERC 24MG
BETASERC 24MG

Nhà sản xuất Abbott

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết