thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

CERTICAN 0.75MG
CERTICAN 0.75MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.25MG
CERTICAN 0.25MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.5MG
CERTICAN 0.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
PROGRAF 0,5mg
PROGRAF 0,5mg

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
MYFORTIC 360MG
MYFORTIC 360MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
KETOSTERIL
KETOSTERIL

Nhà sản xuất FRESENIUS KABI

Thành phần hoạt tính Acid amin

Liên hệ

chi tiết
CELLCEPT 500 MG
CELLCEPT 500 MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CELLCEPT 250 MG
CELLCEPT 250 MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
SANDIMMUN NEORAL 100MG
SANDIMMUN NEORAL 100MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
SANDIMMUN NEORAL 25MG
SANDIMMUN NEORAL 25MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
PROGRAF CAP 1MG
PROGRAF CAP 1MG

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính Tacrolimus

Liên hệ

chi tiết