thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Dostinex 0.5mg
Dostinex 0.5mg

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 75IU
GONAL-F 75IU

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 300IU/0.5ML
GONAL-F 300IU/0.5ML

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 450IU/0.75ML
GONAL-F 450IU/0.75ML

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết