thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Xovoltib 40mg
Xovoltib 40mg

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính Afatinib

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 30MG
NAVELBINE 30MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NAVELBINE 20MG
NAVELBINE 20MG

Nhà sản xuất ORAL

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
ALIMTA 500MG
ALIMTA 500MG

Nhà sản xuất Lilly

Thành phần hoạt tính Pemetrexed

Liên hệ

chi tiết
TARCEVA 150MG
TARCEVA 150MG

Nhà sản xuất Roche

Thành phần hoạt tính Erlotinib

Liên hệ

chi tiết