thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

EUTHYROX 150 MCG
EUTHYROX 150 MCG

Nhà sản xuất MERCK

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Dostinex 0.5mg
Dostinex 0.5mg

Nhà sản xuất Pfizer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZOLADEX 3.6MG
ZOLADEX 3.6MG

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính Goserelin ...

Liên hệ

chi tiết
ZOMACTON 4MG
ZOMACTON 4MG

Nhà sản xuất Ferring

Thành phần hoạt tính Somatropin

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 75IU
GONAL-F 75IU

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 300IU/0.5ML
GONAL-F 300IU/0.5ML

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GONAL-F 450IU/0.75ML
GONAL-F 450IU/0.75ML

Nhà sản xuất Merck Serono SpA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ANGELIQ
ANGELIQ

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ANDROCUR 50MG
ANDROCUR 50MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CRINONE 8%
CRINONE 8%

Nhà sản xuất MERCK

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết