thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

KLACID MR 500MG
KLACID MR 500MG

Nhà sản xuất Abbott

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
FLOXILEVO 500MG
FLOXILEVO 500MG

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
TAVANIC 500MG
TAVANIC 500MG

Nhà sản xuất SANOFI

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
VESICARE 5MG
VESICARE 5MG

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết