thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

CRESTOR 20MG
CRESTOR 20MG

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
VYTORIN 10/10
VYTORIN 10/10

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính Ezetimibe ...

Liên hệ

chi tiết
VYTORIN 10/20
VYTORIN 10/20

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
CRESTOR 10MG
CRESTOR 10MG

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết