thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

PURI-NETHOL 50MG
PURI-NETHOL 50MG

Nhà sản xuất Aspen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
PRADAXA 110MG
PRADAXA 110MG

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
XARELTO 15MG
XARELTO 15MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết