thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Augmentin 400mg/57mg
Augmentin 400mg/57mg

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZINNAT 500 MG
ZINNAT 500 MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính Cefuroxim

Liên hệ

chi tiết
Spirastad 3 M.I.U
Spirastad 3 M.I.U

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính spiramycin

Liên hệ

chi tiết
Spirastad 1,5 M.I.U
Spirastad 1,5 M.I.U

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
scanax 500
scanax 500

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Praxinstad 400
Praxinstad 400

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Ofloxacin STADA® 200 mg
Ofloxacin STADA® 200 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ofloxacin

Liên hệ

chi tiết
Spirastad plus
Spirastad plus

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Metronidazole STADA® 250 mg
Metronidazole STADA® 250 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Metronidazol STADA® 400 mg
Metronidazol STADA® 400 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Levofloxacin STADA® 500 mg
Levofloxacin STADA® 500 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Doxycyclin STADA® 100 mg Tabs
Doxycyclin STADA® 100 mg Tabs

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính doxycyclin

Liên hệ

chi tiết
Cotrimstada/Cotrimstada forte
Cotrimstada/Cotrimstada forte

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Clindastad 150
Clindastad 150

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Clarithromycin STADA® 250 mg/500 mg
Clarithromycin STADA® 250 mg/500 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Azicine 250 mg
Azicine 250 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Azicine
Azicine

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CEFAKS 500MG
CEFAKS 500MG

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính Cefuroxim

Liên hệ

chi tiết
FLOXILEVO 500MG
FLOXILEVO 500MG

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
TAVANIC 500MG
TAVANIC 500MG

Nhà sản xuất SANOFI

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AUGMENTIN 1G
AUGMENTIN 1G

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AUGMENTIN 625MG
AUGMENTIN 625MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
AVODART  0.5MG
AVODART 0.5MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết