thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Hydrocortisone 10mg Roussel
Hydrocortisone 10mg Roussel

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
COLCHICINE 1 MG
COLCHICINE 1 MG

Nhà sản xuất Mayoly Spindler

Thành phần hoạt tính colchicin

Liên hệ

chi tiết
SOLUPRED 20MG
SOLUPRED 20MG

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
Zengesic
Zengesic

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Zanastad
Zanastad

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính tizanidin

Liên hệ

chi tiết
Vorifend Forte
Vorifend Forte

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Stadasone 4
Stadasone 4

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Stadasone 16
Stadasone 16

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Risedronate STADA® 5 mg
Risedronate STADA® 5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Prednisolone STADA® 5 mg
Prednisolone STADA® 5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol-Codein
Partamol-Codein

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol Tab
Partamol Tab

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol Siro
Partamol Siro

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol F
Partamol F

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol Extra
Partamol Extra

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Partamol eff.
Partamol eff.

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
PARTAMOL 150
PARTAMOL 150

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Paracetamol STADA® 500mg
Paracetamol STADA® 500mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Meloxicam STADA® 7.5 mg
Meloxicam STADA® 7.5 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Meloxicam

Liên hệ

chi tiết
Meloxicam STADA® 15 mg
Meloxicam STADA® 15 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Meloxicam

Liên hệ

chi tiết
Mefenamic acid STADA®
Mefenamic acid STADA®

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính mefenamic

Liên hệ

chi tiết
Ibuprofen STADA® 400 mg
Ibuprofen STADA® 400 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ibuprofen

Liên hệ

chi tiết
Ibudolor 200
Ibudolor 200

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ibuprofen

Liên hệ

chi tiết
Diclofenac STADA® 50 mg
Diclofenac STADA® 50 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết