thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

NEXAVAR 200MG
NEXAVAR 200MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Sorafenib 200mg
Sorafenib 200mg

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
HepBest 25mg
HepBest 25mg

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính Tenofovir ...

Liên hệ

chi tiết
Hepcinat LP
Hepcinat LP

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
LEDVICLEAR
LEDVICLEAR

Nhà sản xuất Abbott

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Myhep Lvir
Myhep Lvir

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
MYHEP
MYHEP

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính Sofosbuvir

Liên hệ

chi tiết
BARACLUDE
BARACLUDE

Nhà sản xuất Bristol Myers Squibb

Thành phần hoạt tính Entecavir ...

Liên hệ

chi tiết
LEDVIR
LEDVIR

Nhà sản xuất Mylan

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết