thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Sorbitol STADA® 5g
Sorbitol STADA® 5g

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính sorbitol

Liên hệ

chi tiết
Smetstad
Smetstad

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Diosmectit

Liên hệ

chi tiết
Simethicon STADA®
Simethicon STADA®

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính simethicon

Liên hệ

chi tiết
Rabestad 20
Rabestad 20

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Pantostad 40
Pantostad 40

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Pantoprazole STADA® 40 mg
Pantoprazole STADA® 40 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Misoprostol STADA® 200 mcg
Misoprostol STADA® 200 mcg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
MISOCLEAR
MISOCLEAR

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Meclopstad
Meclopstad

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Loperamid STADA®
Loperamid STADA®

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Loperamid

Liên hệ

chi tiết
Lansoprazol STADA® 30 mg
Lansoprazol STADA® 30 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Lactulose STADA®
Lactulose STADA®

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính lactulose

Liên hệ

chi tiết
Esomeprazol STADA® 20/40 mg
Esomeprazol STADA® 20/40 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Dudencer
Dudencer

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Omeprazol

Liên hệ

chi tiết
Domperidon STADA® 10 mg
Domperidon STADA® 10 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Cimetidin STADA® 400 mg
Cimetidin STADA® 400 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Cimetidin

Liên hệ

chi tiết
Aluminium Phosphat gel
Aluminium Phosphat gel

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính nhôm ...

Liên hệ

chi tiết
Albendazol STADA® 400 mg
Albendazol STADA® 400 mg

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính albendazol

Liên hệ

chi tiết
RESOLOR 2MG
RESOLOR 2MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
RESOLOR 1MG
RESOLOR 1MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
GAVISCON SUSPENSION B/24
GAVISCON SUSPENSION B/24

Nhà sản xuất Reckitt Benckiser Healhcare

Thành phần hoạt tính Natri ...

Liên hệ

chi tiết
PENTASA 1G
PENTASA 1G

Nhà sản xuất Ferring

Thành phần hoạt tính Mesalazine

Liên hệ

chi tiết
PENTASA 500MG
PENTASA 500MG

Nhà sản xuất Ferring

Thành phần hoạt tính Mesalazine

Liên hệ

chi tiết
METEOSPASMYL
METEOSPASMYL

Nhà sản xuất Mayoly Spindler

Thành phần hoạt tính Alverine ...

Liên hệ

chi tiết