thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

AVODART  0.5MG
AVODART 0.5MG

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
ZYTIGA 250MG
ZYTIGA 250MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
XATRAL XL 10MG
XATRAL XL 10MG

Nhà sản xuất SANOFI

Thành phần hoạt tính Alfuzosin ...

Liên hệ

chi tiết
CASODEX 50MG
CASODEX 50MG

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết