thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

KEPPRA 500MG
KEPPRA 500MG

Nhà sản xuất UBB

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 50MG
TOPAMAX 50MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
TOPAMAX 25MG
TOPAMAX 25MG

Nhà sản xuất Janssen

Thành phần hoạt tính Topiramate

Liên hệ

chi tiết
PRADAXA 110MG
PRADAXA 110MG

Nhà sản xuất Boehringer Ingelheim

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết