thuoctaybansi.com xin kính chào quý khách.| Hotline: 0902.354.859
thuoctaybansi.com

Luôn hết lòng vì khách hàng.

Thuốc

Hydrea 500mg
Hydrea 500mg

Nhà sản xuất DEVA

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
KEYTRUDA
KEYTRUDA

Nhà sản xuất MSD

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Tagrisso 80mg
Tagrisso 80mg

Nhà sản xuất Astra Zeneca

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
Augmentin 400mg/57mg
Augmentin 400mg/57mg

Nhà sản xuất Glaxo Smith Kline

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.75MG
CERTICAN 0.75MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.25MG
CERTICAN 0.25MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
CERTICAN 0.5MG
CERTICAN 0.5MG

Nhà sản xuất NOVARTIS

Thành phần hoạt tính Everolimus

Liên hệ

chi tiết
SOLIAN 200MG
SOLIAN 200MG

Nhà sản xuất Sanofi Aventis

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
PROGRAF 0,5mg
PROGRAF 0,5mg

Nhà sản xuất Astellas

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
EUTHYROX 150 MCG
EUTHYROX 150 MCG

Nhà sản xuất MERCK

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
NEXAVAR 200MG
NEXAVAR 200MG

Nhà sản xuất Bayer

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết
Sorafenib 200mg
Sorafenib 200mg

Nhà sản xuất NATCO

Thành phần hoạt tính Sorafenib

Liên hệ

chi tiết

Thực Phẩm Chức Năng

ORLISTAT STADA 120MG
ORLISTAT STADA 120MG

Nhà sản xuất STADA

Thành phần hoạt tính Orlistat

Liên hệ

chi tiết
JEX
JEX

Nhà sản xuất USA

Thành phần hoạt tính Canxi

Liên hệ

chi tiết
CALCIUM D3
CALCIUM D3

Nhà sản xuất USA

Thành phần hoạt tính Calcium + ...

Liên hệ

chi tiết
BOTOX 1VIAL
BOTOX 1VIAL

Nhà sản xuất Allergan

Thành phần hoạt tính ...

Liên hệ

chi tiết
SÂM ANGELA
SÂM ANGELA

Nhà sản xuất USA

Thành phần hoạt tính Sâm nguồn ...

Liên hệ

chi tiết
ENAT 400
ENAT 400

Nhà sản xuất MEGA

Thành phần hoạt tính Vitamin E

Liên hệ

chi tiết
Banner 1
Banner 2
Banner 3
Banner 4
Banner 5
Banner 6
Banner 7
Banner 8
Banner 9
Banner 10
Banner 11
Banner 12
Banner 13